சனி சுக்கிரன் சேர்க்கையால் யோகத்தை பெரும் ராசிகள்

நவகிரகங்களில் சனிபகவான் நீதிமானாக விளங்குபவர். ஒருவர் செய்யும் செயலுக்கு ஏற்ப பிரதிபலன்களை இரட்டிப்பாக வாரி வழங்குவதில் இவருக்கு நிகர் இவரே தான். நவகிரகங்களில் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாகவும் இவர் இருக்கிறார். இவர் ஒவ்வொரு ராசியிலும் இரண்டரை ஆண்டு காலம் சஞ்சாரம் செய்து வருவார். இந்த... Read more »